SVARBI INFORMACIJA AUTOMOBILIŲ TURĖTOJAMS

   Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir 2012m. birželio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-554 mes, kaip automobilių importuotojai,  privalome šviesti ir informuoti visuomenę apie atliekų, susijusių su automobiliais, keliamą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai, šių atliekų tvarkymo galimybes, netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai ir kitą susijusią informaciją.

    Nuo pat mūsų veiklos pradžios mes įsipareigojame savo klientams ir visiems, kurie nori atsikratyti savo senu automobiliu, NEMOKAMAI priimti perdirbimui eksploatuoti netinkamą automobilį. Tas yra įrašyta į kiekvieno mūsų parduoto automobilio pardavimo sutartį ir į lankstinukus, kuriuos mes platiname kiekvienam mūsų klientui.

   Esame sudarę sutartis su įmonėmis, turinčiomis leidimus perdirbti eksplotacijai netinkamus automobilius, kuriems ir perduodame juos sunaikinti.

    Patys griežtai laikomės ir kviečiame mūsų klientus laikytis nešiukšlinimo politikos - neteršti aplinkos su automobiliais susijusiomis atliekomis - padangomis, tepalais ir kitais skysčiais, senomis detalėmis, akumuliatoriais, nešvariais, tepaluotais skudurais, likusiais po remonto ir t.t.

 

VISKĄ GALIMA NEMOKAMAI ATIDUOTI TVARKYTI, ĮGALIOTIEMS TĄ DARYTI, ATLIEKŲ SURINKĖJAMS IR PERDIRBĖJAMS !

 

www.zalvaris.lt

www.mesrusiuojam.lt

www.auto.lt

 

   Be to, kviečiame nestatyti ir neplauti automobilių tam neskirtose vietose, neremontuoti jų tam neskirtose vietose ir norint susiremontuoti juos, kreiptis į atsakingus, neteršiančius aplinkos autoservisus - esuatsakingas.lt

 

    Dar daugiau apie su automobiliais susijusias atliekas galite sužinoti čia:

www.mesrusiuojam.lt

www.esuatsakingas.lt

www.zalvaris.lt

www.am.lt

 Gyvenkime švariai! :)